Consolidación e estruturación. REDE ReVolta

Research projects

Lourenzo Fernández Prieto (IP)

Entidade financiadora: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Programa: 'Consolidación e estructuración de redes de investigación competitivas'

Presuposto: 120.000,00 euros

Duración: 01/01/2014 - 30/11/2015

Membros: COSMERUN, GESPIC, LABORATE, ECOAGRASOC, GIEEA, XROFEA, HISTAGRA

Resumo

Coa constitución da Rede de Investigación “Do Rural que foi ao Rural que vén: reVoltando á Terra. Pasado e futuro dunha Agricultura Sustentable” pretendemos continuar cubrindo un baleiro que no seu día detectamos no contexto universitario galego. Queremos ofrecer diagnoses das problemáticas actuais do medio rural e, sobre todo, elaborar propostas de futuro alternativas para o manexo sostible do mesmo. Esa “nova axenda” de actuación fundaméntase, a un tempo, en novos presupostos teóricos e nun coñecemento plural dos procesos históricos que definiron o noso presente e
dunha correcta identificación dos problemas e solucións do presente.

Documents