Diego Conde Gómez

Diego Conde Gómez

Doutor en Veterinaria
curriculum

ORCID: 0000-0001-9449-1397

 

Diego Conde (Ourense, 1977) é Licenciado en Veterinaria pola Universidade de Santiago de Compostela (2000). Membro de Historia Veterinaria Galega (HISVEGA). Realizou a Tese Doutoral “Veterinaria e mellora pecuaria na Galicia contemporánea. o papel de Juan Rof Codina”, baixo a dirección de Lourenzo Fernández Prieto e Manuel Cifuentes Martínez.
As súas liñas de investigación son: Historia da Veterinaria e a Gandería; Historia Agraria; Historia da innovación e modernización científica no ámbito agropecuario; Guerra Civil e Franquismo.
Entre as súas publicacións destacan: CONDE GÓMEZ, D. (2007), Apuntes para unha biografía de Juan Rof Codina: veterinaria e mellora pecuaria na Galicia «antre dous séculos» (1874-1931), CONDE GÓMEZ, D. (2008); VÁZQUEZ VARELA, J. M. (coords.), Os animais domésticos na historia de Galicia, TresCtres, Santa Comba (A Coruña), CONDE GÓMEZ, D.; CIFUENTES MARTÍNEZ, J. M. (2009), “Pequenas achegas para a historia da Veterinaria en Galicia” e CIFUENTES MARTÍNEZ, J. M.; CONDE GÓMEZ, D., “Unha Oportunidade perdida, a Escola de Veterinaria de Santiago de Compostela (1882-1924)”, en 25 Anos da Facultade de Veterinaria: Universidade de Santiago de Compostela, Campus de Lugo (1984-2009), Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Santiago de Compostela, pp. pp. 27-63 e 65-77, CONDE GÓMEZ, D.; CIFUENTES MARTÍNEZ, J. M.; FERNÁNDEZ PRIETO, L. (2012), “Represión a la Veterinaria Gallega durante la Guerra Civil (I). Análisis inicial”, CONDE GÓMEZ, D.; CIFUENTES MARTÍNEZ, J. M.; FERNÁNDEZ PRIETO, L., “Represión a la Veterinaria Gallega durante la Guerra Civil (II). Represión física o violenta”, CONDE GÓMEZ, D.; CIFUENTES MARTÍNEZ, J. M.; FERNÁNDEZ PRIETO, L., “Represión a la Veterinaria Gallega durante la Guerra Civil (III). Represión económica administrativa” en Actas del XVIII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, Ilustre Colegio Oficial Veterinario de Cantabria, Santander, pp. 252-269

messages.latest-publications