Actualidade

Nova publicación do Grupo HISTAGRA

Nova publicación: Galicia, un golpe sin cuartel, una guerra sin trincheras. La construcción sociopolítica de la dictadura franquista (1936-1960) HISTAGRA, a través do IP Lourenzo Fernández Prieto e do colaborador externo e antigo doutorando do grupo, Francisco J. Leira Castiñeira, coordina a edición do estudo, Galicia, un golpe sin cuartel, una guerra sin trincheras. La construcción sociopolítica de la dictadura franquista (1936-1960), publicado pola editoral da Universitat de València e no que escriben membros do grupo, asi como colaboradores externos e doutor@s formad@s nos últimos anos. O que se pretende con este traballo, é introducir a Galicia no debate historiográfico sobre a construción sociopolítica e institucional do franquismo. Analízanse o golpe de estado, a trama civi...