Mudar en común. Cambios económicos, sociais e culturais no rural galego do franquismo e da transición (1959-1982)

Theses

Autora: Alba Díaz Geada
Director: Lourenzo Fernández Prieto
Ano: 2013