La nacionalización española en Galicia, 1874-1936

Research projects

Miguel Cabo Villaverde (IP)
Referencia: HAR2010-21882
Entidade financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Orzamento: 24.684 euros
Duración: 2011-2013