Bruno Esperante Paramos

Bruno Esperante Paramos

FPI research fellow
curriculum

Bruno Esperante Paramos (A Baña, 1988) é licenciado en Historia (2013 USC), Máster en Historia Contemporánea (2014 USC) e actualmente investigador en formación (bolseiro FPI) no Departamento de Historia Contemporánea e de América da USC dende abril do 2015. Forma parte do proxecto de investigación titulado: La Gran Transformación tecnológica y social de las Agriculturas Ibéricas: viejos, nuevos y novísimos paradigmas (1950-2000), no que prepara a súa tese relacionada co cambio tecnoloxíco da agricultura galego no século XX. Foi premio extraordinario no Master de Historia Contemporánea 2013/2014, e premio á calidade lingüística en galego na área de Humanidades na USC polo seu TFM titulado: Representacións populares e ilustradas da tecnoloxía agraria da segunda onda da industrialización (1890-1940).

As súas liñas de investigación céntranse en: Historia Rural e Agraria, Historia Ambiental, Revolución Verde, Estudos Culturais, Identidades e Nacionalismos.

messages.latest-publications