Lourenzo Fernández Prieto

Lourenzo Fernández Prieto

Catedrático (Investigador Principal)
curriculum

ORCID https://orcid.org/0000-0003-3206-2428

_

Lourenzo Fernández Prieto (A Devesa-Ribadeo, 1961) é Catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela desde 2005. Actualmente é director científico do CISPAC (Centro de Investigación Universitario das Paisaxes Atlánticas Culturais) das tres universidades galegas. é presidente da Sociedade de Estudios de Historia Agraria (SEHA). Especializado na historia das sociedades rurais e do cambio tecnolóxico agrário, ten realizado e dirixido traballos de investigación relacionados coa construción da modernidade no mundo rural e sobre o tempo da guerra civil e a ditadura. É membro do consello de redacción de diferentes revistas de investigación histórica e participou e organizou numerosos congresos e coloquios da especialidade. Foi Vicerreitor de relacións institucionais da USC (2007-2009) e Director dos Departamentos de Historia Contemporánea e de América (até 2016) e do Historia da USC (2020-2021)

 

Foi I.P. en numerosos proxectos de I+D+i entre eles; Las dos vias de cambio y desarrollo agrario del siglo xx. Pluralismo de saberes en un marco organico y tecnocracia de la revolucion verde. La agricultura atlantica, 1880-2000 (2021-2024); Los vectores del cambio estructural de las agriculturas atlánticas ibéricas: moto-mecanización y especialización lechera. 1920-2000 (2016-2020); La gran transformación tecnológica y social de las agriculturas ibéricas: viejos, nuevos y novísimos paradigmas. 1950-2000 (2014-2016); Políticas agrarias en un contexto autoritario, de la autarquia a la revolución verde: consecuencias en el agroecosistema, la economía y la sociedad rural (1940-1980) (2011-2013); Agricultura atlántica en la Península Ibérica y transformaciones del mundo rural en el siglo XX. Condiciones tecnológicas, medioambientales e institucionales de los cambios (2002-2005) y Agrarian History fos Sustainable Agriculture (2004). Ademais coordinaou e dirixiu investigacións a través de conveniose contratos, como Proxecto Laboratorio Ecosocial do Barbanza (2020-2022);  Actuacións dentro do Plan Cuatrienal de Memoria Histórica (2021-2022); Eo Alimenta (2020-2023) entre os máis recentes. Ademais dirixíu o Proxecto Interuniversitario “Nomes e Voces”, dedicado á investigación da represión franquista en Galicia (2006-2010) e “La socialización en la guerra contra la República y los apoyos de la dictadura franquitsa. Reclutamiento, movilización y participación en el "Ejército sublevado" (1936-1939)" (2009-2012). Ten dirixidos 22 proxectos de investigación competitivos e, así mesmo, dirixiu 25convenios e contratos de investigación con entidades públicas e privadas.

 

Entre as súas publicacións máis recentes: (2022) con Pan-Montojo, J.: "La destrucción de las asociaciones agrarias y rurales y el proyecto totalitario de Falange en la construcción del orden franquista (1936-1947)", en Historia Social, nº 102, p. 125-142 (2022), con Cabo Villaverde, M. “Bridging Rural Culture and Expert Culture: The Agrarian Press in Galicia, c.1900-c.1950”, en Segers, Y. and Van Molle, L. (eds.), Agricultural Knowledge Networks in Rural Europe, 1700-2000, Suffolk, Boydell & Brewer; (2021) con Artiaga Rego, A.; Balboa López, X.L e Rico Boquete, E. (eds.) (2021): Á volta do tempo. Estudos de Historia Contemporánea, Vigo Xerais; (2021): "Agrarismo de mulleres na folga das leiteiras de 1910 en Ferrol. Revisando o agrarismo", en Artiaga Rego, A.; Balboa López, X.L:; Fernández Prieto, L. e Rico Boquete, E. (eds.),  Á volta do tempo. Estudos de Historia Contemporánea, Vigo, Xerais, p. 175-222; (2021): "Una memoria sin historia: La dictadura franquista en el siglo XXI. ¿Reconciliación, simulación o disimulo?", en Alonso Olea, E.J. e Belaustegui, U. (eds.), La memoria pública a debate: La memoria pública de la Guerra Civil, el franquismo y la transición (1936-2019), Madrid, Silex, p. 209-254 ; (2021) con Alba Díaz Senderos de la Historia. Miradas y actores en medio siglo de historia rural, Granada, Comares; (2020) con Lanero Táboas, D. (eds.): Leche y Lecheras en el Siglo XX. De la fusión innovadora orgánica a la Revolución Verde, Zaragoza, PUZ; (2020) con Vilavedra e Miguez Macho, 1936. Un nevo relato, Zaragoza, PUZ; (2018), con Artiaga Rego, A. coord. monográfico nº 111, Ayer “Soldados para el frente; (2018): Historia de la Guerra civil contada por dos hermanas. Memorias de golpe, revolución y guerra, Granada, Comares; (2018): con Miguez Macho, A. Golpistas e verdugos de 1936. Historia dun pasado incómodo, Vigo, Galaxia; (2014): con Miguel Cabo Villverde, Ana Cabana, Daniel Lanero e Antonio Miguez (eds.) Wokers of the world "Conflitividade no mundo rural contemporáneo: novas lecturas dun vello problema" nº 5; (2014) con Miguel Cabo Villaverde y Juan Pan-Montojo Agriculture in the Age of Fascism. Authoritarian Technocracy and Rural Modernization, 1922-1945, Ed. Brepols; (2014) con Artiaga Rego, A. (eds.) Otras miradas sobre golpe, guerra y dictadura. Historia para un pasado incómodo, La Catarata; (2011): “Interpreting Galician History: The Recent Construction of an Unknown Past", en Hooper, K. e Puga Moruxa, M. (eds.), Contemporary Galician Studies. Between the Local and the Global, New York, The Modern Language Association of America, pp. 24-39; con Soto Fernández, D. (2010): “El Atlántico no es el Mediterráneo. El cambio agrario al otro extremo de la península Ibérica: El mismo estado, otros paisajes, ¿Los mismos campesinos?”, en Garrabou, R., Sombras de progreso. Las huellas de la Historia Agraria, Barcelona, Crítica, pp. 231-257; (2007): El apagón tecnológico del franquismo. Estado e innovación en la agricultura española del siglo XX, Valencia; (2008): Atraso económico nunha sociedade destruída y Dinamismo social e desenvolvemento económico, A Coruña.

Ten dirixido 12 tesiñas, 32 Traballos de fin de Máster, 35 Traballos de Fin de Grao e 22 teses de doutoramento.

Documentos

messages.latest-publications