Estrategias de cambio en la agricultura gallega: terra cha en los siglos xviii-xx. una investigacion de antropologia e historia

Theses
Autor: José María Cardesín Díaz
Director: Ramón Villares Paz
Ano: 1990  
 
 
RESUMO
 
«A historia das formas de apropiación da renda, e da estrutura social construida sobre elas nunha parroquia galega».