Transformacións productivas na agricultura galega contemporánea. Da agricultura orgánica á revolución verde (1752-1986)

Theses Agricultural History Technological Change

Autor: David Soto Fernández
Director: Lourenzo Fernández Prieto
Ano: 2002