News

Lectura de la tesis de doctorado de Manuel Pérez Rúa

Se comunica la lectura de la siguiente tesis: Autor: Manuel Pérez Rúa Tesis: Creación e transformacións da cidade litoral: Moaña, 1950-1987. Política, urbanismo, vivenda e sociedade. Director: R...