Os ecos das palabras. Notas sobre a opinión popular en Galicia baixo o franquismo

CABANA IGLESIA, A. (2008): “Os ecos das palabras. Notas sobre a opinión popular en Galicia baixo o franquismo”, Galician Review, 7, Centre for Galician Studies, University of Birmingham, The Queen´s College, University of Oxford, p. 110.