A cultura do lume e os montes galegos. Aproximación a unha relación histórica

CABANA IGLESIA, A. (2009): “A cultura do lume e os montes galegos. Aproximación a unha relación histórica”, Recursos Rurais. Revista oficial do IBADER, nº 5, pp. 101-106.