Estado e cultura de Resistencia: aproximación ao estudo dos mecanismos definidores da conflitividade rural durante o primeiro franquismo

CABANA IGLESIA, A. (2008): “Estado e cultura de Resistencia: aproximación ao estudo dos mecanismos definidores da conflitividade rural durante o primeiro franquismo”, Semata. Ciencias Sociais e Humanidades, nº 19, pp. 259-274.