Escravo das miñas confidencias e apoio nas miñas necesidades. contribución ao estudio da Guerrilla do Chao no rural galego: a rede de enlaces do guerrilleiro Manuel Castro Tellado

CABANA IGLESIA, A. (2008): “Escravo das miñas confidencias e apoio nas miñas necesidades. contribución ao estudio da Guerrilla do Chao no rural galego: a rede de enlaces do guerrilleiro Manuel Castro Tellado”, en GRANDÍO SEOANE, E. e VILLARES, R., A Patria enteira : homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández, Axeitos, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Universidade de Santiago de Compostela, pp. 65-81.