Banquetes e serenatas para os caciques. Santiago na etapa da Restauración Borbónica

BARRAL MARTÍNEZ, M. (2009): “Banquetes e serenatas para os caciques. Santiago na etapa da Restauración Borbónica”, Semata. Ciencias Sociais e Humanidades.