“O monterismo en Galicia”

BARRAL MARTÍNEZ, M. (2008): “O monterismo en Galicia”, en GRANDÍO SEOANE, E. e VILLARES, R., A Patria enteira : homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández, Axeitos, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Universidade de Santiago de Compostela, pp. 49-64.