Exlibris Gallaeciae : [catálogo da exposición] : dos libros de Galicia

VILLARES PAZ, R., AXEITOS AGRELO, X.L., BARRO, P., SÁNCHEZ VALES, D., TEXTOS, BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R., AXEITOS AGRELO, X.L., QUIROGA BARRO, G. BUJÁN, D. (2010): Exlibris Gallaeciae : Dos libros de Galicia [catálogo da exposición] , Santiago de Compostela, Fundación Cidade da Cultura de Galicia.