O sistema produtivo da cultura en Galicia, unha visión económica

VILLARES PAZ, R. e CASARES BERG, H. (coord.), (2010): O sistema produtivo da cultura en Galicia, unha visión económica, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega.