Anos de odio. Golpe, represión e Guerra Civil na provincia de Coruña (1936-1939)

VIVEIRO MOGO, P. (2007): “Anos de odio. Golpe, represión e Guerra Civil na provincia de Coruña (1936-1939)”, Murguía, Revista Galega de Historia, nº 13, pp. 124-125.