Vellos e asistencia social na Galicia rural en tempos do franquismo

Lanero Táboas, D. (2019): "Vellos e asistencia social na Galicia rural en tempos do franquismo", en Dubert, I. (Ed.), A morte de Galicia, Vigo, Xerais, p. 249-269.

Son varios os mitos do discurso de lexitimación construído pola ditadura do xeneral Franco que aínda teñen vixencia entre certos segmentos da poboación e en determinados sectores da opinión pública galega e española.