Esterotipos e debates sobre a emigracion galega

Villares Paz, R. (2019): "Esterotipos e debates sobre a emigración galega", en Dubert, I. (Ed.), A morte de Galicia, Vigo, Xerais, p. 202-227.

Sobre a emigración como fenómeno masico e sobre o emigrante como categoría sociolóxica existen moitas olladas, xeralmente críticas e negativas tanto nas terras de partida de quen emigra como nas de chegada de quen inmigra.