Change in common: economic, social and cultural transformations in Rural Galiza during Francoism (1939–1975)

Alba Díaz-Geada (2019) Change in common: economic, social and cultural transformations in Rural Galiza during Francoism (1939–1975), The Journal of Peasant Studies

O obxectivo deste artigo é historizar as transformacións do mundo agrario e da sociedade rural en Galiza durante o franquismo, a través do estudo das políticas estatais con respecto á esfera agraria e ao micro estudo da súa implementación no terreno. Ao recuperar os temas históricos, a natureza conflitiva do proceso arguméntase a través da conceptualización do común nun sentido alternativo e de confrontación.