Ramón Suárez Picallo. Escolma de textos en galego

VIVEIRO MOGO, P. (2008): Ramón Suárez Picallo. Escolma de textos en galego, Santiago de Compostela, Concello de Sada / Consello da Cultura Galega.