Represión e memoria no cemiterio de Boisaca

García Ferreira, Rafael (2018): "Represión e memoria no cemiterio de Boisaca", en Sánchez, Arines, C.M. (coord.): O cemiterio compostelán de Boisaca e o patrimonio funerario, Santiago de Compostela, Concello de Santiago, p. 65-72

A guía didáctica ofrece unha información moi completa sobre como eran os enterramentos noutras épocas, facendo un repaso histórico polos primeiros enterramentos no Neolítico, pasando pola Galicia Romana, a idade Media ou os cemiterios nas letras e no cine galego. Tamén se inclúe información sobre os antigos recintos funerarios e cemiterios, públicos e privados existentes no concello de Santiago