"As Irmandades perante o agrarismo: expectativas e realidades"

Miguel Cabo Villaverde, "As Irmandades perante o agrarismo: expectativas e realidades" en Beramendi González, X. et al. (2017): Repensar Galicia. As Irmandades da Fala, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia / Museo do Pobo Galego, p. 235-249

 

Publicación das actas do simposio Repensando Galicia: as Irmandades da Fala (1916-1931), celebrado o pasado ano 2016 en Santiago de Compostela, con motivo do centenario das Irmandades da Fala, movemento cívico que supuxo un punto de inflexión na historia de Galicia e no desenvolvemento da súa afirmación como suxeito colectivo.