Variacións sobre a Gallaecia e a fronteira do Miño

VILLARES, R. (2015): "Variacións sobre a Gallaecia e a fronteira do Miño", en Grial, nº 206, p. 12-19