Movilizaciones agrarias y cooperativismo en Irlanda y Galicia en la época contemporánea: un ensayo de comparación

CABO VILLAVERDE, M. (2014): 'Movilizaciones agrarias y cooperativismo en Irlanda y Galicia en la época contemporánea: un ensayo de comparación', en Entre la revolución y la reforma: Cuestión agraria y asociaicionismo rural (1874-1939), Santiago de Compostela, Fundación
Luís Tilve, p. 61-70

Esta obra difunde as actas do Congreso organizado no ano 2009, en torno á temática relativa ao asociacionismo agrario en España anterior á Guerra Civil. Aborda un tema de transcendencia histórica para Galicia posto que España era eminentemente rural. As perspectivas e análise dos expertos que participaron nas xornadas abordaron as diferenzas estruturais, sociais, económicas, sociolóxicas e laborais existentes entre os distintos territorios e afondouse en apartados fundamentais como o papel da igrexa, as formas de vida, o analfabetismo daquela época.