Canto val unha vaca? Da cuestión agraria á cuestión pecuaria en Galicia

CONDE, D (2014): Canto val unha vaca? Da cuestión agraria á cuestión pecuaria en Galicia, A Coruña, Deputación Provincial da Coruña

A obra ofrece unha información completa sobre o papel que cumpre a vaca na historia social e económica galega.