A Cámara Agrícola e Pecuaria de Santiago (1903-1929)

MIGUEZ MACHO, A., CABO VILLAVERDE, M.  (2012): A Cámara Agrícola e Pecuaria de Santiago (1903-1929), Santiago de Compostela, Sotelo Blanco e Consorcio de Santiago.

Obra gañadora do II Premio de Ensaio Histórico "Domingo Fontán" da Real Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago e a Universidade de Santiago de Compostela. Nestas páxinas examínase a traxectoria da Cámara Agrícola e Pecuaria de Santiago integrándoa no seu contexto histórico e espacial, o reinado de Alfonso XIII e a Compostela do solpor da era monterista.