c. Un exercicio de compromiso político a través da análise da actualidade

CABANA IGLESIA, A.(2010): "Lois Peña Novo. Un exercicio de compromiso político a través da análise da actualidade", en ANEIROS DÍAZ, R., LÓPEZ GARCÍA, X. e FREIXANES, V., (ed.),  Xornalistas con opinión 2.Vinte biografías, Vigo, Editorial Galaxia & Consello da Cultura Galega, p.101-118