Emigrante nun país soñado. Luís Seoane entre Galicia e Arxentina

VILLARES PAZ, R. (ed.) (2011): Emigrante nun país soñado. Luís Seoane entre Galicia e Arxentina, Santiago, Consello da Cultura Galega