O campo en movemento. O papel do sincidalismo labrego no rural galego do tardofranquismo e da transición (1964-1986)

DÍAZ GEADA, A. (2011): O campo en movemento. O papel do sincidalismo labrego no rural galego do tardofranquismo e da transición (1964-1986), Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela.