Século XX. Unha economía: Dúas Sociedades. Vol. I

FERNÁNDEZ PRIETO, L. (2007): Século XX. Unha economía: Dúas Sociedades, Vol. I, Arrecife Edicións Galegas, A Coruña.