A Moto-mecanización da Agricultura en Galiza (1939-2000). Políticas de innovación, mercados e comunidades labregas

Teses

Título: A Moto-mecanización da Agricultura en Galiza (1939-2000). Políticas de innovación, mercados e comunidades labregas

 

Autor: Bruno Esperante Paramos

 

Directores: Lourenzo Fernández Prieto e Daniel Lanero Taboas

 

Departamento: Escola de Doutoramento Internacional (EDI) en Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas

 

Centro: Facultade de Xeografía e Historia

 

Data e lugar de lectura : 19/02/2020 11:30, Paraninfo da USC