Dos lugares da violencia aos lugares da memoria: actitudes sociais nos espazos de reclusión, execución e enterramento durante o Golpe, a Guerra Civil e ol franquismo en perspectiva comparada.

”Consolidación e estruturación 2017 MODALIDADE D (EXCELENCIA)

Duración: 2017-2020 Proxectos de Investigación

Título:Dos lugares da violencia aos lugares da memoria: actitudes sociais nos espazos de reclusión, execución e enterramento durante o Golpe, a Guerra Civil e ol franquismo en perspectiva comparada. 

I.P.: Antonio Miguez Macho 

Financiador: Xunta de Galicia
Orzamento: 90.000 Euros
Duración: 2017-2020