Construción e destrución da cidadanía societaria: Dinámica social e política da provincia de Lugo na Segunda República e nos primeiros anos do franquismo (1930-1950)

Teses

Autor: Antonio Somoza Cayado
Director: Lourenzo Fernández Prieto
Ano: 2011