A guerra civil en Galicia. A represión e a sociedade do franquismo

Proxectos de Investigación
Lourenzo Fernández Prieto (IP)
Entidade financiadora: Dirección Xeral de I+D+i da Xunta de Galicia
Duración: 2006-2009