Polo chan. Política e politización nos espazos locais (1820-1823)

Veiga Alonso, X.R. (2021): "Polo chan. Política e politización nos espazos locais (1820-1823)", en A. Romero Masiá e X. Alfeirán Rodríguez (eds.), A Coruña, baluarte da liberdade, 1820-1823, A Coruña, Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses, p. 185-208.