No abrente dunha nova xeira: o nacionalismo galego baixo o franquismo (1963-1975)

VIVEIRO MOGO, P. (2009) “No abrente dunha nova xeira: o nacionalismo galego baixo o franquismo (1963-1975)”, en CAMPOY GARCÍA, C. (Coord.): O nacionalismo galego nos seus programas políticos. O século XX, Santiago de Compostela, Fundación Galiza Sempre, pp. 103-112.