Historiografía i nacionalització a Espanya. Reflexions finals

CABO VILLAVERDE, M. e MOLINA APARICIO, F. (2011): “Historiografía i nacionalització a Espanya. Reflexions finals”, en la sección Debats, Segle XX. Revista catalana d’història, 4, p.161-169