Século XX. Unha economía: Dúas Sociedades. Vol. II

FERNÁNDEZ PRIETO, L. (2007): Século XX. Unha economía: Dúas Sociedades, Vol. II, Arrecife Edicións Galegas, A Coruña.