1º Premio de Investigación Histórica Domingo Fontán

Convocado pola Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago e a Vicerreitoría de Relacións Institucionais da USC.

"O obxecto son traballos de investigación histórica, paleográfica, xeográfica, artística, arquivística, patrimonial, bibliográfica ou calquera outro traballo de investigación de carácter histórico fundamentado no patrimonio e documentación da RSEAPS ou baseado no período e motivo da creación da mesma."

Documents