Audio. Luisa Muñoz & Rosa Verdugo "A ocupación femenina en Galicia a través dos censos (1870-1930). Unha proposta para a corrección do subrexistro"

Seminar "A ocupación femenina en Galicia a través dos censos (1870-1930). Unha proposta para a corrección do subrexistro" given by Luisa Muñoz (USC-GESPIC)and Rosa Verdugo Matés (ANTE-USC). 26 de Febrero de 2021. Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Santiago de Compostela.