Video. Daniela Ferrández and Miguel Anxo Seixas "Presentación investigacións de histagra"

Seminar "Presentación investigacións grupo do Histagra" given by Daniela Ferrández and Miguel Anxo Seixas. Organized by Histagra. 12th March 2021. University of Santiago de Compostela.