Supplementary support for postdoctoral contracts under modality B - 2019

Duration: 2019-2021 Research projects

Title: Complementary aid for postdoctoral contracts of modality B - 2019.

Funding entity: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Dirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica del Sistema Universitario de Galicia.

Reference: 2019-PG053

Principal Investigator: Julio Lisandro Cañón Voirin (USC)

Duration: 2019-2021

Number of researchers: 1