The Barrio del Carmen de Lugo. Historical and Urban Development.

Theses

Author: Ramón Manuel Cabarcos Rodríguez

Title: The Barrio del Carmen De Lugo. Historical and Urban Development.

Titora: Ana Cabana Iglesia

Doutoramento Program: Estudos Culturais. Memory, Identity, Territory and Linguaxe

Defense Date: 2/28/2020.  

Place of Defense: Salón de Graos. Faculty of Humanities (Lugo)