Movilizacion social e poder local: a España rural entre a continuidade e o cambio político (1968 - 1982)

Research projects

Daniel Lanero Táboas (IP)

Entidade financiadora: Convocatoria 2014 do Plan Nacional de I+D do Ministerio de Economía e Competitividad (MINECO)

Resumo