Policies of Innovation and Technological Change in European Atlantic Agricultures (1945 – 2000)

Congresos, organización e participación Historia Agraria Cambio Tecnolóxico

Tipo: Organización de sesión 
Organizadores: Bruno Esperante Paramos e Lourenzo Fernández Prieto
Evento: XII European Social Science History Conference
Lugar de celebración: Belfast
Data: 7 de Abril de 2018