Ourense 1931-1936: estrutura económica e comportamentos políticos

Teses
Autor: Marcos Válcarcel López
Director: Ramón Villares Paz
Ano: 1993   
 
RESUMO
 
Despois da introdución, na que se formulan os obxectivos, estrutura, metodoloxía e fontes, o traballo divídese en tres partes: 1) unha primeira, na que se describe a evolución urbana e as principais actividades económicas. 2) na segunda, despois de narrar a evolución da vida política en Ourense antes de 1932, trata da organización e evoluciona dos partidos políticos, sindicatos e grupos de preme e de interese. 3) finalmente, estúdase as eleccións e a dinámica histórica, conflitividade política e social. A Tese remata coas conclusións, bibliografía e Apéndices».