A Coruña en Armas. Unha ruta pola historia bélica da cidade

Traballos de investigación (Tesiñas, TITS, TFM)

Título: A Coruña en Armas. Unha ruta pola historia bélica da cidade

 

Autor: Gutiérrez Gil, Guillermo

 

Tipo: TFM Mestrado Universitario en Servizos Culturais.2016-2017

 

Directora: Ana Cabana Iglesia

 

Cualificación: Aprobado

 

Ano: 2017